Výměníkové stanice, plynové kotelny, tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky

Poradenství, návrhy a projekty, realizace, provozování topných zdrojů, dodávka tepla (plynu), revize a kontroly

Společnost GTBC CZ s.r.o a přidružené společnosti zajišťují již několik let kompletní činnosti v oblasti TZB, (technické zabezpečení budov). Dlouhodobým cílem je nabízet zákazníkům kompletní řešení, která nekončí pouze navržením a realizací topných zdrojů a systémů. V rámci následného provozu se snažíme dále zlepšovat zdroj a provoz tak, aby samotný roční provoz byl co nejpřijatelnější.

Na základě sledování a provozování, vyhodnocujeme celý provoz, a poté provádíme dané úpravy. Dbáme na individuální přístup a úzkou spolupráci s klientem. Stále se snažíme hledat nová řešení a zdokonalovat vlastní služby.

  •  Poradenství v oblasti TZB:

- provádíme analýzy stávajících zdrojů a rozvodů tepla

- navrhujeme přesná řešení tak, aby investice a následný provoz pro investora byl co nejpřijatelnější

- nezvýhodňujeme jen určité zdroje, ale vždy nabízíme nejlepší řešení pro daný typ budovy

  • Projekční činnost:

 - provádíme kompletní projektovou dokumentaci 

  • Navržení a dodávka zdrojů - plynové zdroje, výměníkové stanice, tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky:

 - zajišťujeme komplexní dodávku navržených zdrojů včetně instalace a uvedení do provozu

  • Realizace:

 - zajišťujeme realizace topných systémů

 - topenářské a instalatérské práce

 - stavební a dokončovací práce

  • Provozování:

- zajišťujeme komplexní provozování veškerých plynových kotelen a výměníkových stanic

- součástí služby je zajištění pravidelného servisu, veškerých potřebných revizí, kontrol a havarijních stavů

- v rámci dodávané služby přistupujeme ke klientovi individuálně

- provoz nabízíme dle přesných požadavků klienta a zákonných potřeb

  • Servis:

- klientům nabízíme pravidelný servis a opravy plynových zdrojů a výměníkových stanic a to vše do 48 hodin od nahlášení poruchy

- dále zajistíme záruční i pozáruční opravy

  • Dodávka tepla (plynu):

- zajišťujeme dodávku (tepla) plynu do bytových jednotek, bytových domů, rodinných domů, centrálních kotelen, sportovišť a průmyslových objektů

- součástí dodávky tepla (plynu) jsou veškeré potřebné činnosti s provozem plynového zdroje (servis, údržba, revize a kontroly)

- více na www.teplobezstarosti.cz 

  • Online dohled:

- zákazníkům nabízíme vlastní universální dispečink s online dohledem zdroje

- nabízíme sledování zdroje v několika úrovních a to od notifikací prostřednictvím SMS a emailu po specializovaný online dohled prostřednictvím webového rozhraní

 - více zde