Výměníkové stanice, plynové kotelny, tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky

Poradenství, návrhy a projekty, realizace, provozování topných zdrojů, dodávka tepla (plynu), revize a kontroly

Naše společnost zajišťuje veškerou činnost v oboru TZB i se souvisejícími stavebními úpravami a elekrtroinstalací. Snaha naší společnosti je během realizace pravidelně kontrolovat skutečný stav s navrhovanou projektovou dokumentací popř. jakékoliv změny konzultovat s projektantem a poté opravit původní řešení dle konečného stavu. Během realizace je dbáno především na kvalitu zpracování, výběr materiálů a pravidelnou evidenci postupu prací vč. fotodokumentace.

  • Realizace rozvodů tepla
  • Realizace vzduchotechniky
  • Realizace zdravotní instalace
  • Instalace zdrojů tepla

(výměníkové stanice, plynové kotle, tepelná čerpadla, sluneční kolektory atd.)