Výměníkové stanice, plynové kotelny, tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky

Poradenství, návrhy a projekty, realizace, provozování topných zdrojů, dodávka tepla (plynu), revize a kontroly

Projekční činnost

Tato činnost je u několika lidí neoprávněně opomíjena a to z důvodu zbytečně vynaložených peněz. Naše společnost považuje projekt za zásadní krok při realizaci topení nebo dodávky teplé vody v objektech. Výhody zpracování projektu jsou zřejmé při výběru zhotovitele, kontrole skutečného stavu nebo popř. jako podklad pro pozdější reklamace, regulaci soustavy nebo popř. její rozšíření. Naše společnost je Vám schopna zajistit projektovou dokumentaci v několika úrovních zpracování.

  • Zajištění koncepce nebo studie
  • Zajištění projektů pro stavební povolení
  • Zajištění realizačního projektu
  • Zajištění projektu skutečného stavu