Výměníkové stanice, plynové kotelny, tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky

Poradenství, návrhy a projekty, realizace, provozování topných zdrojů, dodávka tepla (plynu), revize a kontroly

Servis

Naše společnost zajišťuje několik úrovní servisu k zajištění bezproblémového provozu zdrojů tepla, teplé vody a vnitřních rozvodů. Kategorie servisu je rozdělena tak aby si vybral každý zákazník

Kategorie A

Kategorie zákazníka, který si přeje neustálý dohled nad topným systémem. Nedílnou součástí této služby je regulace soustavy ze vzdáleného místa, indikace havarijních stavů, pravidelná kontrola zařízení. Okamžité řešení nenadálých situací. Příjezd technika do 4 hodin.

  • Plnohodnotné provozování zdroje tepla
  • Nonstop servisní služba s okamžitým příjezdem

Kategorie B

Kategorie zákazníka, který má zájem o pravidelné prohlídky a revize zdroje tepla vč. servisu zařízení v případě poruchy.

  • Provozování zdroje tepla v domluveném rozsahu
  • Servisní služba dle ujednaného rozsahu

Kategorie C

Kategorie zákazníka, který si přeje pouze řešení vzniklých závad s časovým odstupem.

  • Bez provozování zdroje tepla
  • Servisní služba bez požadavku na okamžité řešení